علی کریمی

سلام چه خبر

در صورت برنگشتن کریمی کدام گزینه به نظر شما درست است؟

1-دارزدن ژوزه

2-زنده بگور کردن ژوزه

3-تیرباران ژوزه

4- منجمد کردن ژوزه

5-سوزاندن ژوزه

6- همه موارد

دور از شوخی اگه برنگرده من دیگه تا نیم فصل بازی هاشونو نیگاه نیکنوم

/ 12 نظر / 36 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فرزاد

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[خنده][خنده]

فرزاد

سلام با فاجعه زیست محیطی و تاریخی در کشورمان !!! (بخش دوم ) آپم یادتون نره بیاید[زبان][چشمک] منتظر نظراتتون هستم[قلب][چشمک][گل][گل][گل]

فرید

با عرض سلام و خسته نباشید از ظاهر وبلاگتان این طور به نظر می رسد که برای آن زحمت کشیده اید ما هم می خواهیم شما را در این زمینه یاری برسانیم شما یقینا محدودیت هایی که یک وبلاگ دارد را به خوبی می دانید با این حال بد نیست مجددا آنها را با هم مرور کنیم: وجود یک تبلیغ ناخواسته و نامربوط با محتوای وبلاگ محدودیت در قالب های وبلاگ نداشتن فضای مناسب برای قرار دادن فیلم و عکس و فایل و ... سخت بودن افزودن یک امکان ساده، مانند نظرسنجی،آمارگیر جدید و ... عدم پشتیبانی از امکانات پیشرفته تر با این حال راهی ساده برای حل تمامی این مشکلات وجود دارد تبدیل وبلاگ به سایت به آدرس سایت مراجعه کنید و مراحل را دنبال نمایید و ظرف 24 ساعت از تمامی این مشکلات برای همیشه خلاصی پیدا کنید موفق باشید 860001752

ع.ش

........شاخه با ریشه خود حس غریبی دارد..... باغ امسال چه پاییز عجیبی ...دارد.. غنچه شوقی به شکوفا شدنش نیست.. ....با خبر گشته که دنیا چه فریبی دارد.. آپم.................

ع.ش

بیرون کردن رویانیان چون فوتبالی نیست

ع.ش

____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپم و منتظر حضورت _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بیااااااااااا ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-?*°*?-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-?*°*?-..~~~~ _..-?*°*?-.._ _.

شقایق

[عصبانی]سلام من همون همکلاسی فاطمه محمدی ام [نیشخند] لینکت کردم [نیشخند]لینکم میککنی[عصبانی]

فرزاد

سلام با هرگز نخواب کوروش آپم[گل][گل]

میثم

گزینه5