/ 9 نظر / 45 بازدید
شقایق

واییی من از این سگ ها بدم میاد[نگران]

شقایق

سگ نازه ولی بعضی ا سگ ها نه همشون[نیشخند]

شقایق

دیگه از این سگ ها نظار[تعجب] وایییییییییییی[نگران]

شقایق

اب ناناسی بود مرسییییییییییی

شقایق

مثل اهنگ یاس بود میگفت من می جنگم.........[شوخی] منم میگم من میترسم.........

ع.ش

کاش بودنها را قدر بدانیم به خـــــدا قسم نبودنها همین نزدیکیهاست آپم تشریف بیارید نیای ایشالله کچل شی[نیشخند]

ع.ش

کاش بودنها را قدر بدانیم به خـــــدا قسم نبودنها همین نزدیکیهاست آپم تشریف بیارید نیای ایشالله کچل شی

شقایق

[[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه[قهقهه]