طنز

«حشره کش های چینی ، رفیق بی کلک حشرات موذی»

«ادعای یک دریافت کننده مسکن مهر:جلوی دوربین به ما خانه دادند،چهار روز بعد  هم پس گرفتند!!!جراید»

/ 0 نظر / 11 بازدید