هورا

هورا هورا پرسپولیس 1-0صنعت نفت آبادان و برد

3امتیاز شیرین و گرفت به امید پیروزی ها بیشتر

/ 3 نظر / 8 بازدید
فاطمه محمدی

تبريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك پرسپوليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس برددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد [هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا]