مطالب طنز وبا حال اگه تعداد نظرات زیاد باشه بازم میزارم

 

آخرین شعرمریم حیدرزاده .:.::...::..:-..:::.::...::-:..:::.-...::...:-...::::_:::...:::_...::::...:: قشنگ بود


راه های شناخت یک جواد : 1] اگه دیدی همه لباساش لویس ه بدون که طرف .... 2] اگه دیدی گوش ی
رو اسپرت کرده بدون که P.K موبایلش 6600 (جواد 00 )هست بدون که طرف .... 3] اگه دیدی یارو
طرف.... 4] اگه دیدی یک ی عاشق تایتانیک ه بدون که طرف .... 5] اگه دیدی وقتی جنّیفر لپز رو می بینه
از هال میره بدون طرف ... 6] اگه دیدی کس ی لکه قرمز زده بدون که طرف ... 7] اگه دیدی یک ی این آفف
رو خوند بدون که طرف.... !!!


خدائیش قدیمیا یه چیزی حالیشون بوده!
آلبرت انیشتین میگه ؛ عشق مثله یه ساعت شن ی می مونه ، همزمان که قلبت رو پر میکنه عقلت رو
خالی میکنه.

<> اگه خوندی که ....
دیگه نزدیک من نیا!
نزن،دیگه نزدیکه من SMS نزن،دیگه Tel نده،دیگه سلام نکن، دیگه Off دیگه به من
نیا،دیگه.................... آخه من مرض قند دارم دکتر گفته از شیرینی مثل تو باید دوری کنم. ;)


...یش داره
نینی که از خواب پا میشه جیش داره .... زنبور که رو گل میشینه نیش داره .....چوپون که تو بیابونه میش
داره.....این ماهواره که میبین ی رو پشت بوم ه دیش داره ..... حاجی که از مکّه میاد ریش داره ......شطرنج
که بازی میکنی کیش داره..... اینقدرم چت میکنی آخره ماه فیش داره


از یک دیوونه میپرسن چرا دیوونه شد ی؟ میگه : من یه زن ی گرفتم که یه دختره 18 ساله داشت، دخترزنم با بابام ازدواج کرد، در نتیجه، زن من، مادرزن پدرشوهرش شد، از طرفی دختر زن من که زن بابام بود،
پسری به دنیا آورد که میشد برادر من و نوه ی زنم،پس نوه ی منم میشد، در نتیجه من پدربزرگ برادر
ناتنی خودم بودم،چند روز بعد زن من پسر ی به دنیا اورد که زن پدرم، خواهر ناتنی پسرم و مادربزرگ او
شد،در نتیجه پسرم، برادر مادربزرگ خودش بود، از طرف ی چون مادر فعلی من یعنی دختر زنم،خواهر پسرم
بود، در نتیجه من خواهرزاده ی پسرم بودم!!


واست میرم گل فروش ی 10 شاخه گل میخرم از این 10 تا یکیش مصنوعیه . تا وقت ی که آخرین شاخه ی
گل خشک بشه دوستت دارم.

/ 2 نظر / 14 بازدید